Publikace

Vybrané publikace

Vědecké publikace

BUREŠOVÁ, I. a HŘIVNA, L. 2011. Effect of wheat gluten proteins on bioethanol yield from grain. Applied Energy, 88, 4, s. 1205-1210 doi:10.1016/j.apenergy.2010.10.036.

BUREŠOVÁ, I. a MARTINEK, P. 2005. Bread-making quality of triticale with Glu-D1 5+10 introduced into 1R. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 41, Special Issue, s. 289. ISSN: 1212–1975.

BUREŠOVÁ, I., SEDLÁČKOVÁ, I., FAMĚRA, O. a LIPAVSKÝ, J. 2010. Effect of growing conditions on starch and protein content in tritikale grain and amylose content in starch. Plant, Soil and Environment, 56, 99-104 ISSN: 1214-1178.

HŘIVNA, L., CHODUROVA, M. a BUREŠOVÁ, I. 2012. Dynamics of Sugar Beet Growth and Quality Change after Extra-Root Nutrition. Listy cukrovarnické a řepařské, 128, 5–6, s. 184–192

MARTINEK, P., VINTEROVÁ, M., BUREŠOVÁ, I. a VYHNÁNEK, T. 2008. Agronomic and quality characteristics of triticale (X Triticosecale Wittmack) with HMW glutenin subunits 5+10. Journal of Cereal Science, 47, 1, s. 68–78. ISSN: 0733-5210.

PALÍK, S., BUREŠOVÁ, I., POLIŠENSKÁ, I., TICHÝ, F. a ŠPUNAR, J. 2007. Erfahrungsbericht über die Qualität der tschechischen Weizenernte 2007 und über neue Perspektiven für den Weizenanbau in der Tschechischen Republik. Getreidetechnologie, 61, 5, s. 281–283. ISSN: 0367-4177.

PEČIVOVÁ, P., BUREŠOVÁ, I. a BÍLKOVÁ, H. 2010. The influence of monoacylglycerol and L-glutamic acid on the viscoelastic properties of wheat flour dough and sensory characteristics of French loaf product. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90, 2282-2288.

VÁŇOVÁ, M., PALÍK, S., HAJŠLOVÁ, J. a BUREŠOVÁ, I. 2006. Grain quality and yield of spring barley in field trials under variable growing conditions. Plant, Soil and Environment, 52, 5, s. 211–219. ISSN: 1214-1178.

Uplatněná metodika

PALÍK, S., BUREŠOVÁ, I., EDLER, S., SEDLÁČKOVÁ, I., TICHÝ, F. a VÁŇOVÁ, M. 2009. Metodika pěstování ozimé potravinářské pšenice. Agrotest fyto, s.r.o.,66s.

Monografie

HRUŠKOVÁ, M., BUREŠOVÁ, I., CAPOUCHOVÁ, I., FAMĚRA, O., HANIŠOVÁ, A., HORÁKOVÁ, V., HORČIČKA, J., HŘIVNA, L., NOVOTNÝ, F., PETR, J. a PRUGAR, J. Možnosti ovlivnění jakosti rostlinných produktů in PRUGAR, J. (Ed.) Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha 2008, 327s.

PELIKÁN, M., BUREŠOVÁ, I., KUČEROVÁ, J. a PETR, J. Žito a tritikale. in PRUGAR, J. (Ed.) Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha 2008, 327s.

Příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí

BUREŠOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, P., HŘIVNA, L., MIKA, F. Relationship between protein content, bread-making quality and wheat endosperm microstructure. Sborník příspěvků VI. ročníku mezinárodní konference Proteiny 2011, 3.-4. 5. 2011. ISBN 978-80-7454-022-6.

MATOUSEK T., PONIZIL P., KREMEN F., BURESOVA I., DVORAKOVA P. Pore Size Estimation. Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine. Proceedings of the 4th WSEAS International Conference. Corfu Island, Greece, July 14-17, 2011. ISBN: 978-1-61804-022-0.

Postery na mezinárodních konferencích

BUREŠOVÁ, I. a MARTINEK, P. Bread-making quality of triticale with Glu-D1 5+10 introduced into 1R. 5th International Triticeae Symposium Prague 2005.

DROPA, T., HAJŠLOVÁ, J., LANCOVÁ, K., SEHNALOVÁ, M. a BUREŠOVÁ, I. Trichothecene mycotoxins: A potential tool for terroristic attack on food chain. Poster. XIIth International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins in Istanbul from May 21–25, 2007.